Välkommen till körfamiljen DISS´hemsida !  

Nu finns Körfamiljen DISS på Facebook 

 

KÖRSTART:

DISSkanten månd.24 aug, Sång på matfestivalen 28 aug.

DISSonans månd 31 aug 19.00, STUDIEFÖRBUNDET BILDAS LOKALER S:a Ryd

GoDISS onsd 16 sept kl 18.00 S:t Joh. k:a

DISSomvill månd 7 sept 19.00 Sensus lokaler

Kör- & visfestival i Karlsborg söndagen 14 juni 2015 med deltagare från DISSkanten, Low Ladies och DISSomvill bland alla andra c:a 350 sångare från olika platser i Västergötland.

Om körfamiljen DISS

 

Vi är en i Sverige ganska unik förening som består av ett antal körer och grupper med olika inriktning. Vi är inte knutna till någon religiös eller politisk organisation utan är en helt fristående förening. Vi har inte heller något ekonomiskt stöd utan klarar vår ekonomi med medlemsavgifter och eventuella inkomster från konserter och andra framträdanden. 

Här på vår hemsida finns information om våra körer, deras verksamhet och framtida planer. Här finns också uppgifter om kontaktpersoner för respektive kör.

Vill du börja sjunga i någon av våra körer? Ta då kontakt med körens kontaktperson eller vår ordförande. Titta gärna runt på våra sidor och se vilken kör som skulle passa dig. Varje kör ansvarar för innehållet på sin del av hemsidan.