Välkommen till körfamiljen DISS´hemsida !  

Körfamiljen DISS är en ideell förening med styrelse och egen ekonomi. Vår nuvarande ordförande flyttar inom kort och vi ser oss om efter en efterträdare. Hör av dig med tips och förslag till din körledare, ju förr dess bättre. Vi söker även körledare till vår blandade kör DISSonans. Nya sångare är välkomna i våra olika körer. Ta kontakt med resp. kör.

                   ÅRSMÖTE 29 sept 19.00  Lokal: Sensus                          

Vi är en i Sverige ganska unik förening som består av ett antal körer och grupper med olika inriktning. Vi är inte knutna till någon religiös eller politisk organisation utan är en helt fristående förening. Vi har inte heller något ekonomiskt stöd utan klarar vår ekonomi med medlemsavgifter och eventuella inkomster från konserter och andra framträdanden. 

Här på vår hemsida finns information om våra körer, deras verksamhet och framtida planer. Här finns också uppgifter om kontaktpersoner för respektive kör.

Vill du börja sjunga i någon av våra körer? Ta då kontakt med körens kontaktperson eller vår ordförande. Titta gärna runt på våra sidor och se vilken kör som skulle passa dig. Varje kör ansvarar för innehållet på sin del av hemsidan.