Välkommen till körfamiljen DISS´hemsida !  

Vi uppskattar en hälsning i vår gästbok!

Vi är en i Sverige ganska unik förening som består av ett antal körer och grupper med olika inriktning. Vi är inte knutna till någon religiös eller politisk organisation utan är en helt fristående förening. Vi har inte heller något ekonomiskt stöd utan klarar vår ekonomi med medlemsavgifter och eventuella inkomster från konserter och andra framträdanden. 

Här på vår hemsida finns information om våra körer, deras verksamhet och framtida planer. Här finns också uppgifter om kontaktpersoner för respektive kör.

Vill du börja sjunga i någon av våra körer? Ta då kontakt med körens kontaktperson eller vår ordförande. Titta gärna runt på våra sidor och se vilken kör som skulle passa dig. Varje kör ansvarar för innehållet på sin del av hemsidan.